• Imprimeix

Catàleg d'especialitats

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya té com a principal objectiu el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida.

La formació d’oferta que gestiona el Consorci s’adreça prioritàriament a treballadors ocupats i té per objecte facilitar una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball, alhora satisfent les aspiracions de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors.

Per aquest motiu el Catàleg d’especialitats conté la relació d’accions formatives que es poden portar a terme dins de la Formació professional per a l’ocupació adreçada a treballadors ocupats.

Dins de cada apartat podeu consultar totes les especialitats que les entitats de formació poden sol·licitar i executar en les diferents convocatòries.

ACLARIMENT: No totes les especialitats contingudes en el catàleg s’executen a totes les convocatòries. Només les sol·licitades i aprovades en cada procés de concurrència.

 

Trobareu diferenciat el catàleg en especialitats sectorials i especialitats transversals. Les especialitats sectorials s'adrecen a l’adquisició de competències professionals que responen a les necessites específiques dels diferents sectors productius, és a dir, es tracta de formació especialitzada de cada sector. Les especialitats transversals s'adrecen a l’adquisició de competències professionals transversals i, per tant, es tracta de formació aplicable i transferible a més d’un sector productiu.

Data d'actualització:  19.03.2018