• Imprimeix

Quines són les persones destinatàries de la Formació contínua?

Les persones destinatàries dels programes de formació contínua són les persones treballadores, prioritàriament ocupades. L’Ordre de Bases que regula els programes formatius concreta les persones que hi poden participar en les accions formatives previstes.