• Imprimeix

Relació d'entitats Beneficiàries

  

Les entitats de formació són aquelles que han rebut subvenció destinada al finançament dels Programes de Formació Professional per a les persones treballadores ocupades promoguts pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.