• Imprimeix

Banc bones pràctiques i casos d'èxit

Aquest és un espai dedicat a la difusió de bones pràctiques en Formació Professional per a l‘Ocupació (FPO), tant en el terreny de la impartició o metodologia, com en el de la gestió de la formació.

El seu objectiu és fer difusió d’aquelles experiències reeixides tant des de la perspectiva pedagògica com la de gestió en l’àmbit de la Formació Professional per a l’Ocupació (FPO) per promoure l’intercanvi de coneixement, la innovació i la millora contínua.

Si heu viscut en primera persona, ja sigui com a alumne, formador o gestor una bona pràctica en aquest àmbit no dubteu en compartir-la. Per fer-ho només heu d'omplir un breu formulari que trobareu destacat.

Les propostes rebudes seran avaluades i si són considerades novedoses, contrastades i d’interès se'n farà difusió, tant al web i les xarxes socials com a la revista INFORMA'T, que inclou a cada número una secció sobre bones pràctiques.

 

 

Accés al formulari

Envia'ns la teva bona pràctica

Seguiu aquest espai

i subscriviu-vos a la revista aquí

ACRA, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, és una organització empresarial sense ànim de lucre, fundada el 1989, que agrupa la majoria d’empreses i entitats del sector de l’assistència a la gent gran a Catalunya. Després d'una llarga trajectòria, ACRA s'ha consolidat com l’entitat de referència i de més rellevància al sector.

El sector de l’atenció sociosanitària, i més concretament el de l’atenció a les persones amb dependència ha viscut una transformació a causa de les necessitats demogràfiques i del canvi normatiu, que fa necessària l’acreditació per a l’exercici professional.

Davant d’aquest nou escenari, ACRA ha dissenyat com a primer factor d’èxit, una estratègia formativa holística, totalment adaptada als destinataris a qui adreça la formació.

El segon factor d’èxit, es basa a incorporar l’entorn de treball real en el context d’aprenentatge. Concretament, el centre formatiu és dins un centre d’atenció a persones dependents i, per tant, tota la formació es fa en contacte directe amb els usuaris.

I el tercer factor d’èxit és que afegeixen les competències personals a les competències tècniques que ja ofereix el Certificat de professionalitat. Així, es defineix una llista de competències personals que l’alumne ha de desenvolupar i posar en pràctica per proporcionar una bona atenció a les persones dependents. Aquestes competències se centren en l’escolta activa, l’empatia, l’assertivitat, l’observació participant, l’amabilitat, la seriositat, el respecte, l’acompanyament emocional, la modulació vocal,... i es van adquirint durant el curs gràcies a la pròpia dinàmica de l’aula, a exercicis pràctics o bé a exercicis situacionals (role-playing) en els quals una part del grup practica i l’altra part observa i fa el feedback.

El resultat d’aquesta metodologia fa que les empreses valorin molt positivament l’entitat i la formació impartida.

Associació Catalana de Recursos Assistencials

El Centre d’Estudis Jaume Balmes, és un centre, que sota la modalitat de cooperativa de treball, esdevé una escola consolidada a l’Hospitalet de Llobregat, amb més de 30 anys d’experiència. La seva activitat és la formació reglada en tots els seus nivells (Educació infantil i primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional) i a través de la seva marca comercial Balmes Innova, gestiona la formació professional per a l’ocupació, tant per a treballadors aturats com en actiu, i els serveis generals de consultoria.

Els 24 anys d’experiència del centre en la gestió de la formació professional per a l’ocupació, fan que actualment la gestioni d’una manera àgil i disposi d’un protocol d’actuació, que abasta des del plantejament de la sol·licitud fins a la gestió de la justificació econòmica. Aquest protocol es basa principalment, en  realitzar un  estudi de viabilitat econòmica i una planificació prèvia de les accions formatives que volen plantejar, amb anterioritat a la realització de la sol·licitud,  per tal de tirar endavant aquelles especialitats viables i realment consolidades per l’entitat.

Una vegada realitzat l’atorgament, i amb les partides pressupostàries concedides, es fa un seguiment de les despeses que es van originant; i és per això que en el Centre d’Estudis Jaume Balmes, es realitza una reunió setmanal, amb el personal que controla aquestes despeses (director de formació, subdirectora de formació, direcció de promoció econòmica).

Cada persona té una funció concreta. El director de formació, respon de les despeses relacionades amb els formadors o experts (docència), ja sigui personal intern o autònoms així, com dels conceptes que es deriven (preparació, seguiment a temps real, avaluació/tutories, equip de coordinació, etc). La subdirectora de formació s’encarrega i controla les compres de material docent i contacta amb els proveïdors. I, finalment, des de la direcció de promoció econòmica es controlen els formalismes normatius (per exemple, que les factures reuneixin tots els requisits que marca la normativa, siguin formals o de contingut, contractes de lloguer d’equips, així com que es vagi complint la previsió econòmica marcada en el seu inici).

Aquestes reunions setmanals, permeten solventar les incidències que es generen en el dia a dia, i portar un control puntual de les despeses, que es van plasmant en una aplicació informàtica de control de despesa interna, compartida per les persones implicades en la justificació econòmica. Aquesta aplicació, controla cada partida de despesa i, si s’escau, alerta si es sobrepassa el límit a aplicar, per aquells conceptes que generin un import, que excedeixi de  la quantia màxima a imputar segons la normativa vigent.

El Centre d’Estudis Jaume Balmes forma part de la Junta Directiva de l’Associació de Centres de Formació Professional Integrada (ACFPI), amb els objectius fonamentals de difondre un conjunt de bones pràctiques per a la millora a l’FP i la justificació econòmica. Entre d’altres temes, ocupa un lloc destacat  pel que fa a l’establiment de bones pràctiques.

Centre d’Estudis Jaume Balmes

El Centre Formació pel Desenvolupament Professional Aula SL de Reus ja fa 30 anys que està immers en el tema de la formació. Aquesta entitat va ser fundada per quatre mestres amb l'objectiu d'ajudar a les persones en el seu aprenentatge.

En aquests 30 anys d’experiència, han anat creixent i s’han estructurat en quatre blocs per a poder formar a les persones al llarg de tota la seva vida acadèmica i laboral:

 • Aula Empresa
  On la formació que s’ofereix està vinculada al Catàleg de Qualificacions Professionals i també imparteixen formació a mida per empreses.

 • Aula estudi
  Ofereixen suport pedagògic, classes de reforç, cursos de preparació per les proves d’accés, suport psicopedagògic, tècniques d’estudi, preparació per a l’obtenció del títol de Graduat en Secundària per a adults, tallers d’estiu, informàtica, mecanografia i classes d’anglès.

 • Aula Gestió
  Presten un servei integral d’ocupació en recerca de feina o millora del lloc de treball entre demandants i empreses i orienten en àmbits formatius i laborals a les persones i aconsellen a les empreses en la millora de processos estratègics i quan les empreses ofereixen llocs de treball insereixen a les persones.

 • Aula agència de col·locació
  Proposen a les empreses contractar processos de selecció i a les persones orientació laboral. Col·laboren amb els serveis públics d’ocupació i posen a disposició de tothom la seva borsa de treball.

Durant el 2016 han executat 3 cursos de Garantia Juvenil: Anglès nivell B1, Anglès nivell B2 i Confecció i publicació de pàgines web. Tot i que era un col·lectiu amb moltes mancances d’oportunitats, Aula aposta per treballar i poder donar suport, formació i orientació a milers de joves que es troben inscrits en aquest registre i així poder donar-los oportunitats i eines.

Per Aula, la seva experiència ha estat molt positiva ja que estan molt vinculats al col·lectiu de Garantia Juvenil i no els va ser difícil trobar alumnes interessats en realitzar els cursos, tot i que consideren que els requisits per formar part d’aquest col·lectiu era força feixuc i massa exigents, d’aquesta manera haguessin  pogut  comptar amb més usuaris interessats en formar-ne part.

Els dos cursos d’anglès, destinats a l’obtenció de coneixement per acreditar el nivel B1 i el nivell B2, va ser un èxit. Van comptar amb el màxim d’alumnes permesos en cada acció i els van orientar després del curs per a que accedissin a acreditar els coneixements amb certificacions oficials com són les de Cambridge i els alumnes finalitzats es van acreditar tots. Alguns dels alumnes han continuat els seus estudis d’anglès i 6 participants van accedir a llocs de treball.

En quan al curs de Confecció i publicació de pàgines web, els participants que van finalitzar ho van fer amb molt bons resultat. Aquest curs inclou un mòdul de pràctiques que ha servit per apropar als joves al món laboral ja que la majoria mai havien treballat. Per Aula, les pràctiques han estat una experiència molt satisfactòria segons han pogut valorar mitjançant els qüestionaris realitzats, i fins i tot 2 alumnes han aconseguit una feina estable i tres han estat fent col·laboracions amb les empreses donant suport a la web que els hi han confeccionat. Per tant podem dir que en l’àmbit professional ha estat un èxit.

Aquest any impartiran el nivell superior del curs que van impartir i molts dels participants que es van formar han mostrat el seu interès en fer-lo, atribuïm a Aula que tota la feina que han realitzat abans, durant i després de la formació els ha servit per motivar-los a continuar formant-se.

Aula SL

Quan parlem de formació en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació), són abundants els estudis que insisteixen en les necessitats d’inversió en formació sobre competències digitals (només cal comprovar les recomanacions al respecte de la Comissió Europea o de la UNESCO).

No obstant això, la formació per a l’ocupació en la millora de competències TIC topa amb una sèrie de dificultats com ara la manca de reconeixement d’una formació no vinculada a l’àmbit acadèmic, el nivell previ de competències digitals dels participants per accedir a una formació tècnica de nivell avançat o l’heterogeneïtat de coneixements de partida (la diferència de coneixements i capacitats entre els participants en un curs).

Per aquesta raó, l’oferta formativa subvencionada —tant pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya com pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya— en la formació professional per a l’ocupació en l’àmbit TIC, té dues característiques:

 • És acreditable mitjançant un certificat de professionalitat o bé mitjançant un certificat d’un fabricant TIC de prestigi.
 • A cada persona interessada a participar-hi se li requereix el compliment d’uns requisits d’entrada ja sigui amb una acreditació acadèmica, ja sigui amb la superació d’una prova d’accés o avaluació inicial (excepte òbviament en la formació bàsica o de nivell inicial).

Així mateix, paral·lelament les entitats de formació han treballat en la millora dels processos de selecció i avaluació dels participants per tal que puguin assolir les competències previstes en la formació.

Una de les entitats que ha treballat aquests aspectes és PUE (Projecte Universitat Empresa) que, en els darrers anys i especialment des de desembre de 2016, ha fet un aposta per continuar treballant en els processos de selecció de participants, l’avaluació i la transparència d’aquests criteris basant-se en dos pilars:

 • L’avaluació prèvia o inicial per aconseguir ajustar els perfils dels participants i fer una formació aprofitable quant a les capacitats dels participants i per crear grups homogenis.
 • L’aposta per l’aval que suposa la formació oficial i l’acreditació dels coneixements amb la finalitat de millorar la competitivitat TIC. En aquest sentit, el lema de l’entitat és “La formació i certificació oficial com a garantia de qualitat”.

Per exemple, per a la impartició del programa de formació 2016 per a persones treballadores ocupades, PUE ha implementat una sèrie d’actuacions que han de garantir la qualitat relativa a tots els aspectes i fases del projecte formatiu, donant una importància addicional a:

 • La transparència dels processos de selecció i avaluació.
 • L’accés usable, funcional i àgil a la informació del programa, convocatòries disponibles, inscripció i relació d’admesos.
 • El control i seguiment rigorós del desenvolupament de la formació, així com dels recursos emprats.

Per treballar aquests aspectes, l’entitat ha creat uns microlloc web i back office específics del projecte en qüestió, cercant l’excel·lència en la gestió de la formació tant cara al candidat com respecte a l’operativa i control interns.

Com a aportacions rellevants i de valor afegit que afavoreixen la qualitat de la formació del model d’actuació, les accions formatives que s’ofereixen dins del programa estan alineades amb la demanda actual i amb la prospectiva tecnològica dels mercats:

 • Administració de sistemes: MCSA, LINUX Red Hat – RHCSA, LINUX LPIC.
 • Administrador de xarxes: CISCO SYSTEMS, CCNA.
 • Administració de base de dades: Oracle.
 • Programació orientada a objectes amb Java.
 • Virtualització: VMWARE.
 • Desenvolupament d'aplicacions: ANDROID, i aplicacions web amb PHP i MYSQL.
 • Metodologia i bones pràctiques TIC: ITIL.
 • Big data: Cloudera (Hadoop i Spark).
 • Introducció a l’Internet de les Coses.
 • Ciberseguretat: Systems Network Security.
 • Ofimàtica: MOS, Microsoft Office Specialist.
 • Certificats de professionalitat de la família Professionals d’Informàtica i Comunicacions.

Amb independència de si són certificats de professionalitat, la majoria de les accions es programen d’acord amb l’acreditació oficial dels principals fabricants del sector. S’aporta així reconeixement professional al candidat i se’l prepara per obtenir una certificació oficial, de manera que capitalitza la seva formació.

La missió que defensa PUE en les seves actuacions és “ser capaços d’ajudar les empreses i els professionals, del present i del futur, en el constant repte de conèixer i aplicar les tecnologies més innovadores i referents en el sector TIC”.

En aquest sentit, els participants demanaven un accés a la informació de les accions i les proves d’avaluació i, per aquesta raó, s’ha donat prioritat al disseny d’un sistema rigorós de difusió, avaluació del candidat, selecció del participant i accés àgil a la informació. L’objectiu és posar en context al participant perquè pugui superar l’avaluació i acreditar-se oficialment.

Els objectius d’aquest model basat en un microlloc web i les aplicacions que el nodreixen són:

 • Donar a conèixer i difondre el programa formatiu.
 • Dur a terme un procés de selecció i avaluació totalment transparent, condició indispensable per a la correcta execució de cadascuna de les accions formatives.
 • Seleccionar els candidats d’acord amb els requisits i/o recomanacions del perfil del Programa, seguint criteris d’igualtat i objectivitat i tenint present els col·lectius amb prioritat de la convocatòria.
 • Formar els grups amb la màxima homogeneïtat de coneixements TIC possible.
 • Oferir les màximes facilitats al candidat per informar-se, accedir als cursos i gestionar les seves sol·licituds.

Sobre els resultats assolits cal dir que, gràcies al model desenvolupat (microlloc web, aplicacions vinculades i sistema de treball alimentat per l’operativa creada), PUE confirma que ha assolit un alt percentatge d’execució del projecte, més efectivitat de captació de perfils TIC i màxima distribució en nombre d'alumnes seleccionats per garantir i diversificar l’accés democràtic a l'oferta formativa.

La informació que ens ha permès elaborar aquest article ha estat proporcionada per Elena Jaén, directora de Formació i Desenvolupament de Negoci de PUE.

PUE

La necessitat de millorar les competències en idiomes és vital per a les persones treballadores en un context globalitzat i d’internacionalització de l’economia.

Tot i això, els treballadors dediquen molts esforços a la formació en idiomes, però els resultats sovint no són els esperats. Per aquesta raó, les entitats de formació han fet esforços els darrers anys per millorar la qualitat de les accions formatives d’idiomes, i en aquesta línia us exposem el cas de la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto, que és una de les entitats que ha fet més esforços per millorar la qualitat i capitalitzar la formació en certificacions oficials, amb un gran impacte sobre l’ocupabilitat dels treballadors.

La Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto, centre de formació de Comissions Obreres de Catalunya, ja fa gairebé 30 anys que es dedica a la formació, transversal i específica, dels treballadors i treballadores arreu del territori català.

Dins de la formació de caràcter transversal, i des de bon principi, la formació en idiomes ha estat un àmbit al qual la Fundació hi ha dedicat moltes hores i recursos, tant perquè les competències lingüístiques en llengües estrangeres no figuren entre les més desenvolupades en la població activa catalana, com perquè és una formació molt sol·licitada pels treballadors.

Però, malgrat l’esforç realitzat per l'entitat, més de 40.000 hores d’anglès en els últims 10 anys, la Fundació no disposava de cap element de contrast que li permetés valorar l’impacte d’aquesta formació. Davant d’aquesta situació, l’any 2013 va decidir canviar la manera de programar les accions d’anglès, atenent dos condicionants previs:

 • Bona part de la formació que s’impartia en aquesta llengua corresponia a nivells inicials.
 • La formació no estava vinculada a cap tipus de certificació externa que li atorgués valor. El nivell d’exigència, tant pel que fa als experts com pel que fa als alumnes, era molt baix.

Partint d’aquesta realitat, es van impulsar una sèrie d’actuacions:

 • Determinar quins nivells d’anglès estava demandant el mercat de treball. Analitzant diferents fonts (ofertes de treball, consultors de recursos humans, empreses...), vam veure que el mercat exigia usuaris independents en l’ús de la llengua anglesa, amb autonomia lingüística i fluïdesa necessària per comunicar-se sense esforç amb parlants nadius. També vam constatar que el reconeixement més acceptat, tant nacionalment com internacional, és el que oferia i ofereix Cambridge ESOL.
 • Ser centre preparador de Cambridge ESOL per als certificats
  • PET - Preliminary English Test (B1),
  • FCE - First Certificate in English (B2)
  • CAE - Certificate of Advanced English (C1)

Això facilita millores com ara que els alumnes puguin fer els exàmens a les mateixes instal·lacions on han fet el curs, i que els formadors puguin accedir a sessions de formació metodològica específica.

 • Articular itineraris formatius que permetessin assolir les competències lingüístiques dels nivells B1, B2 i C1 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües. És per aquest motiu que es va evolucionar des del concepte de curs de 45 o 60 hores al d’itinerari de 180 o 240 hores. En aquests itineraris l’últim curs es destina a la preparació d’exàmens de Cambridge.
 • Establir nous processos de selecció que permeten situar les persones en un contínuum de nivell, fent proves basades en les competències de comprensió i expressió i identifiquen amb claredat el nivell de partida de cada persones. També tenen en compte el grau de compromís personal, més enllà de l’interès per aprendre anglès, ja que l’itinerari té com un dels objectius clau que els alumnes puguin acreditar, mitjançant la presentació a l’examen de Cambridge, el nivell assolit. I, per tant, ja no n’hi ha prou amb l’assistència regular a classe, sinó que, a més, cal que l’alumne/a hi dediqui hores del seu temps lliure. Aquests nous processos exigeixen als formadors i formadores un canvi metodològic perquè ja no n’hi ha prou a ensenyar anglès, sinó que a més cal esforçar-se a preparar els alumnes per poder certificar el nivell d’anglès pel qual es volen examinar. També adapten el sistema d’avaluació de cada acció de l’itinerari al model d’examen previst, amb una doble finalitat:
  • Com a indicador de l’evolució de cada alumne, i per tant com a reforç de la pròpia progressió.
  • Com a instrument de detecció dels aspectes amb més dèficits i sobre els quals cal un reforç extra.

 

Implementar tots aquests canvis no ha estat una tasca fàcil, ans al contrari, ha suposat, i continua suposant, molta dedicació i esforç, sobretot pel que fa a les tutories amb els alumnes, tant abans d’iniciar l’itinerari com durant el curs, en els controls de matrícules i en les adaptacions de la plataforma de gestió de la formació.

 

Dades alumnes - català

 

Quan es van iniciar aquestes actuacions no es van fixar indicadors concrets per avaluar-les. L'objectiu era que cada vegada més alumnes es presentessin i aprovessin els exàmens de Cambridge, tot i que sovint, algunes persones tenen dificultats per fer-sese càrrec del cost econòmic que implica la matrícula de l’examen.

 

Gràfics aprovats - català

 

Des de la Fundació expressen la sensació de satisfacció, potser no tant pels resultats assolits, sinó sobretot del camí recorregut i pel canvi d’estratègia que ara sí que els permet valorar l’impacte de la formació en anglès.


Sense cap mena de dubte, la formació en anglès que imparteix la Fundació Paco Puerto contribueix a la millora de les competències lingüístiques, i posa en valor per a les persones i les empreses la formació contínua al llarg de la vida.

Infografia

Francesc Vila Ligero és llicenciat en filologia per la Universitat Oberta de Catalunya, a més de tècnic en prevenció de riscos laborals i diplomat en comunicació, ràdio i televisió.

Des de l’any 2007 ocupa el lloc de responsable de formació i empreses de l’empresa Femarec SCCL on coordina el Departament d’Inserció Laboral i Prospecció d’Empreses, coordina el programa Incorpora de La Caixa i el departament de Formació Contínua.

Femarec és una entitat que contribueix a la inserció social, laboral i cultural de col·lectiu en risc d’exclusió. Atén les persones en els àmbits de l'orientació laboral, la millora de l’ocupabilitat, l'atenció psicològica i assistencial, la formació ocupacional i la formació contínua de professionals.

Presta serveis de centre de dia de salut mental i de centre especial de treball. Ofereix serveis a les empreses, activitats culturals i d’oci, prelaborals, com a companyia de teatre i gestiona altres projectes socials i d'intercanvi d’experiències.

Mitjançant l’atenció diària d’aquests participants pretén esdevenir un espai permanent d’experimentació i desenvolupament de bones pràctiques a favor de la inclusió social de les persones en risc de marginació, perquè puguin gaudir d’una vida al més independent i normalitzada possible i amb accés al màxim de recursos que la societat els ofereix.

Després d’un any posant en marxa noves especialitats formatives, els tècnics del Departament d’Empresa i Formació de Femarec van decidir participar com a alumnes en algunes de les accions formatives que programaven per conèixer de primera mà els continguts formatius del curs i el seu funcionament. L’objectiu d'aquesta actuació era participar viure en primera persona el que experimenta l’alumnat per poder millorar la seva satisfacció i la qualitat pedagògica de la formació.

Tenint en compte les especialitats del seu catàleg, en aquesta primera experiència pilot es van triar dues accions formatives amb molta participació.

1. La primera, Operació de Carretons Norma UNE 58451.
Després d’obtenir el certificat de la norma UNE 58451 per fer formacions d’operadors de carretons de manutenció fins a 10.000 kg i haver impartit més de 1.200 hores de formació durant el 2017, tres persones del Departament de Formació van participar com a alumnes en aquesta acció formativa, sense comunicar-ho a la resta d’alumnat i fent veure que eren tres alumnes més. L’objectiu era, d’una banda, obtenir els mateixos coneixements que la resta de participants, i, de l’altra, realitzar una autocrítica i una anàlisi sobre el desenvolupament pedagògic del curs.

La participació en aquesta acció formativa va permetre realitzar una sèrie de modificacions que s’han aplicat en les posteriors edicions i que han comportat un augment de la satisfacció dels participants:

 • Reduir la ràtio expert-participant per permetre adquirir coneixements pràctics de conducció.
 • Ubicar la sessió teòrica del curs en el taller de pràctiques per millorar l’adquisició dels continguts teòrics amb les màquines.
 • Modificar la temporització dels exercicis pràctics de conducció a través d’exercicis més curts per afavorir la participació i el dinamisme de les sessions.

 

2. La segona, Disseny de Programacions Didàctiques.
Tenint en compte l’augment de la professionalització dels treballadors del sector de la neteja, es va realitzar una formació de disseny de programacions didàctiques per a formadors adaptat a accions formatives del sector de la neteja.

En aquesta formació hi van participar tots els tècnics del Departament d’Empresa i Formació que organitzen formacions vinculades a la neteja o realitzen prospecció de pràctiques en empreses del sector.

L’objectiu d’aquesta acció formativa va ser realitzar una planificació adequada i corroborar que la distribució teoricopràctica era adient. També va permetre estudiar si calia implementar dinàmiques simultànies per afavorir el dinamisme de l’acció formativa, valorar si calia incorporar noves activitats (com la neteja de vehicles industrials) i, en resum, millorar els coneixements dels tècnics per dissenyar noves accions formatives en el sector de la neteja, conèixer els productes, la maquinària i els procediments de neteja.

Això ha permès garantir una formació de qualitat i que en un dels certificats de professionalitat de neteja en espais oberts i instal·lacions industrials, on participaven joves de menys de 25 anys demandants d’ocupació, s’aconseguís una inserció laboral superior al 60 %.

Amb la participació en aquestes accions formatives ha augmentat el nivell de satisfacció de l’alumnat i, sobretot, la qualitat de la formació impartida. No només l'entitat s'adapta a les necessitats formatives dels alumnes, sinó que ha pogut comprovar de primera mà quines eren les principals necessitats i inquietuds dins l’aula i quins els aspectes a millorar.  

Valorant l’èxit que ha suposat participar en aquestes formacions, està previst que enguany se n’organitzin dues més amb la mateixa metodologia: una de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador Semiautomàtic (DEA) i una altra de Plataformes Elevadores (PEMP). L’objectiu serà el mateix, aprofundir i millorar els coneixements tècnics, valorar l’adequació teoricopràctica i realitzar l’autocrítica per fer propostes de millora.

Aquesta metodologia augmenta la qualitat de les accions formatives i l’experiència de la participació permet transferir les adaptacions metodològiques, de contingut o organització, a altres especialitats.

 

Femarec
Francesc
Femarec 2

Francesc Vila Ligero

The Corner Centre d’Estudis és un centre de formació situat a Santa Coloma de Gramenet amb més de trenta anys d’experiència. Ofereix formació en les àrees d’administració i gestió, informàtica i telecomunicacions i idiomes, ja sigui subvencionada (tant pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com pel Consorci de la Formació Contínua) a través de l’agrupació Organització Empresarial Catalana de la Formació o privada.

 

El compromís de The Corner Centre d'Estudis "és oferir una formació d’impacte que millori les competències de la persona, augmenti el seu grau d’ocupabilitat i millori la competitivitat de les empreses".

Des dels seus inicis, han treballat conjuntament amb empreses del seu entorn per formar i inserir els participants de les accions formatives, signant convenis de col·laboració i adequant l' oferta formativa a les necessitats canviants, tant en l’àmbit sectorial com transversal. La seva trajectòria els ha permès establir aquesta relació fins al punt que, en moltes ocasions, les empreses recorren a ells perquè els envien candidatures que puguin ser valorades als seus processos de selecció.

Des de fa anys les responsables del departament pedagògic de l’àrea de formació van detectar que era necessari dissenyar itineraris formatius que anessin més enllà de les accions formatives aïllades que s'oferien inicialment per donar valor afegit i més qualitat a l'oferta formativa.

Per poder-ho fer, calia partir d’una detecció de necessitats inicial adequada, que s’ajustés al que demanaven els participants i les empreses del territori i diferenciar aquests itineraris en funció de les especialitats (per exemple, administració, ofimàtica, web o anglès) o de la disponibilitat horària.

Dissenyar itineraris formatius innovadors també suposava planificar i calendaritzar tota l’oferta formativa des d’un bon inici per així poder programar-la adequadament.

Per poder visualitzar aquest canvi es va considerar adient plasmar de manera gràfica els possibles itineraris formatius per àrees o disponibilitat horària. D’aquesta manera, la nova proposta era molt més comprensible per als participants i el seu equip i esdevenia també molt més atractiva per als clients.

quadre_bp_corner_2

D’aquesta manera, qualsevol persona que sol·licita informació a qualsevol dels centres de formació de The Corner, pot visualitzar clarament i immediatament tota l'oferta formativa i valorar l’oportunitat de seguir formant-se en totes aquelles competències professionals relacionades amb el seu perfil, així com en les competències transversals (soft skills) o d’anglès, tan valorades per l’entorn empresarial actual.

Així, aconsegueixen donar resposta a les competències destacables en la majoria d’ofertes laborals que gestionen: les exigències de coneixements TIC, el domini de la llengua anglesa i la tinença d’habilitats interpersonals; que es consideren essencials en els entorns professionals actuals caracteritzats per la globalització, la competitivitat i el dinamisme.

I d’aquesta manera es millora tant la selecció com la fidelització dels participants, que estan més satisfets amb tota la formació rebuda.

Aquesta realitat, juntament amb la seva inquietud de millora contínua i l'esperit crític i inconformista en la recerca de l’excel·lència en l’atenció al client, han estat els factors clau que els van empènyer a buscar noves maneres de fer visible la seva oferta formativa.

Des de The Corner encoratgen a les persones que estan disposades a formar-se perquè aprofitin al màxim el seu temps i les ajuden a aconseguir les seves fites professionals, perquè son conscients que el desenvolupament de les carreres professionals de les persones enriqueix la capacitat productiva de les empreses.

I també animen altres entitats de formació a canviar la visió i fer l’esforç d’oferir itineraris formatius; els resultats compensen de bon tros!

 

The Corner
Marta Casado

La Marta es va llicenciar en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona, fa 8 anys es va incorporar a The Corner en qualitat de coordinadora de formació i recentment ha cursat el Certificat de Professionalitat de Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació per seguir ampliant els seus coneixements en el sector de la formació.

El Centre de Formació de Fundesplai té més de 20 anys d’experiència en el disseny, la gestió i la impartició de formació en l’àmbit de l’associacionisme, el voluntariat, el lleure educatiu, la formació per a l’ocupació i la formació contínua per als treballadors en actiu.

 

imatge2_bp_set_2018

 

En coherència amb la missió de Fundesplai, “promoure la ciutadania i la inclusió social amb voluntat transformadora”, un dels objectius prioritaris de l'entitat és que les accions formatives contribueixin a la inclusió dels participants seleccionats amb criteris de diversitat. Volen garantir el suport necessari per fer accessible la seva formació i per això han volgut donar a conèixer una iniciativa recent que va en aquesta línia i afecta a un alumne amb diversitat funcional.

L’experiència s’ha donat en el marc del Certificat de Professionalitat d’Operacions Bàsiques de Cuina, que va començar el mes de març i que va finalitzar al juny. Fèlix Martínez Casaña, que és sord, ha estat alumne d’aquest Certificat. Quan es va interessar per fer el curs, des del centre van haver de buscar la manera de poder donar-li una resposta positiva perquè pogués fer el certificat amb qualitat. Calia aconseguir adaptar la formació perquè hi pogués participar activament i fos una eina de millora de la seva ocupabilitat.

Per aconseguir-ho, es va establir una aliança amb l’Institut Salvador Seguí de Barcelona, que ofereix el cicle formatiu de mediació comunicativa. La resposta de l’Institut i, en concret, la de la M. José García, tutora dels alumnes de primer d’aquest cicle, va ser molt receptiva i  proactiva, i la coordinació amb ells va ser molt fàcil. L'objectiu era atendre les necessitats d’en Fèlix de la millor manera possible.

Així doncs, es va establir que diferents alumnes de primer curs farien les seves pràctiques participant com a mediadors comunicatius. Amb la seva intervenció, van facilitar al Fèlix l’accés als continguts del Certificat de Professionalitat, mitjançant l’LSE (llengua de signes espanyola) i altres recursos i metodologies propis de la mediació comunicativa. En paraules del Fèlix: “El David Morante, el nostre professor, m’ha ajudat molt, però cal tenir en compte que a la cuina el temps és molt important. Jo llegeixo una mica els llavis, però la gent quan parla tendeix a girar-se i fa difícil que la puguem seguir. Per això, el paper de l’Elsa, la Clàudia i la Jordina ha estat bàsic.”

Ell mateix conclou: “És molt positiu que les persones sordes puguin accedir a aquestes formacions i que una discapacitat no representi una barrera. El suport, però, és fonamental.”

imatge6_bp_set_2018


La Noemí Martínez, la tècnica responsable del curs, valora la importància d’aquesta experiència: “El dia del tancament del curs em vaig adonar de com és d’important la tasca que fem, i que amb unes petites gestions havíem aconseguit molt més del que pensàvem. La motivació i implicació d’en Fèlix i la de les diferents alumnes de pràctiques han estat vitals”.

 imatge7_bp_set_2018

 

imatge8_bp_set_2018

 

Meritxell Pascual Esteller

La Meritxell Pascual Esteller es va llicenciar en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, el 1997, i treballa a Fundesplai des del 2004. És responsable de gestió de formació del Centre de Formació de Fundesplai.

Data d'actualització:  01.03.2018