• Imprimeix

Accions de suport

Les accions de suport a la formació que gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya tenen per objecte la investigació i prospecció del mercat laboral per anticipar-se als canvis en els sistemes productius, l’anàlisi de la repercussió de la formació per a l’ocupació en la competitivitat de les empreses i en la qualificació de les persones treballadores, l’elaboració de productes i eines innovadores relacionats amb la formació professional per a l’ocupació i, en definitiva, la determinació de les necessitats de formació necessàries per coadjuvar al progrés econòmic dels sectors productius en el conjunt de l’economia.