Les accions de suport a la formació que gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya tenen per objecte la investigació i prospecció del mercat laboral per anticipar-se als canvis en els sistemes productius, l’anàlisi de la repercussió de la formació per a l’ocupació en la competitivitat de les empreses i en la qualificació de les persones treballadores, l’elaboració de productes i eines innovadores relacionats amb la formació professional per a l’ocupació i, en definitiva, la determinació de les necessitats de formació necessàries per coadjuvar al progrés econòmic dels sectors productius en el conjunt de l’economia.

 

EL TERMINI DE LA SOL·LICITUD FINALITZA EL DIMARTS 13 DE NOVEMBRE