• Imprimeix

El Consorci participa a la 1ª Jornada de Bones Pràctiques i Aprenentatge Mutu a Valladolid

En representació catalana hi van assistir el secretari del Consorci i la directora i la responsable de l'oficina de certificació del SOC. Una setantena d'especialistes, entre els quals hi havia representants dels serveis públics d'ocupació de les diferents administracions espanyoles, del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, de la Fundae i de la Comissió Europea han compartit experiències sobre la formació per a l'ocupació.

12/03/2018 10:03
Jornada de bones pràctiques

D'esquerra a dreta, Josep Maria Díaz Isern, Secretari del CFCC, Mercè Antònia Garau i Blanes, Directora del SOC i Isabel Gutiérrez, Responsable de l'Oficina de Certificació del SOC

La 1ª Jornada de Bones Pràctiques i Aprenentatge Mutu, celebrada en el marc de l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2017-2020, va tenir com a objectiu afavorir el diàleg sistematitzat i formalitzat entre els serveis públics d'ocupació i els organismes que treballen en l'àmbit de la formació per a l'ocupació per afavorir l'intercanvi d'informació i l'aprenentatge al voltant dels processos i les eines de treball emprats per ajudar a millorar l'eficiència i l'eficàcia.

Els dos grans temes al voltant dels que van girar les reunions, les presentacions i els debats van ser el marc per a la flexibilització de l'oferta formativa i la relació d'aquesta amb l'entorn educatiu i els instruments legals, tècnics, financers o de gestió disponibles per poder assolir els objectius.

Els canvis accelerats que es produeixen a les economies del nostre entorn són un gran repte per la FPO, i per adaptar-se és imprescindible transitar des de la rigidesa del sistema cap a un entorn més flexible. Per fer-ho es molt important resoldre alguns dels temes que es van tractar a la jornada de Valladolid: l'articulació del paper dels diferents agents del mercat de treball en la determinació de les necessitats formatives, com articular la relació entre la Formació Professional dual en l'ambit laboral i l'educatiu, la coordinació entre les diferents administracions públiques, el desenvolupament normatiu dels mòduls, el catàleg i el registre de formació o els contractes de formació i aprenentatge i la seva relació amb els certificats de professionalitat.

cos2

A un nivell més operatiu també es van tractar assumptes com l'establiment de mòduls econòmics per les accions formatives, la necessitat d'integrar les dades comuns de formació (DCF), el paper i el marc de la teleformació o la conveniència d'un marc de referència comú per al seguiment i el control de les accions formatives.

Durant la primera jornada es van celebrar les sessions plenàries i les sessions de discussió en grups, i a la segona es van exposar bones pràctiques, es van presentar les conclusions i les propostes de les sessions de treball i es va dur a terme la reunió del grup de directors i directores generals. La cloenda ha anat a càrrec del Secretari d'Estat d'Ocupació i del Conseller d'Ocupació de la Junta de Castilla y León. 

valladolid

El secretari del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Josep Maria Díaz Isern, que va participar tant en les sessions plenàries com en les grupals, va recordar la necessitat de posar en valor la formació professional per a persones treballadores en actiu, sovint menys visible que la formació professional per persones en situació d'atur. També va ressaltar la bona sintonia entre els diferents participants que compartien la necessitat de fixar uns criteris bàsics per decidir l'oferta formativa i els centres formadors i així desburocratizar els processos de presa de decisions per poder adaptar-los a les necessitats de les persones treballadores i les empreses. 

La jornada, organitzada pel SEPE amb la col·laboració del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, forma part del Programa d'Intercanvi de Bones Pràctiques i Aprenentatge Mutu acordat a la LXVIII Conferència Sectorial.