• Imprimeix

Formació Professional per a l'Ocupació (FPO) en l'ambit del transport

Al projecte hi col·laboren les principals associacions de transportistes (CETCAT, Transcalit i ATEC) i pretén impulsar l'ocupació de qualitat en un sector fonamental com el del transport per carretera que ha patit durament la crisi econòmica.

05/03/2018 10:03
Formació transport

La darrera crisi econòmica va impactar molt ràpidament en un sector com el del transport terrestre que depèn molt de la conjuntura econòmica. La ràpida caiguda d'activitat de la indústria i la construcció i el continuat descens del consum van afectar sensiblement a empreses i professionals d'aquest sector.

En aquest context de necessària transformació i modernització de l'economia, el sector del transport enfronta un important doble repte: formar professionals qualificats i superar amb èxit el necessari relleu generacional. La transormació en la que està immersa l'economia catalana ha afectat, com no podia ser d'una altra manera al segment del transport de mercaderies, que entre 2008 i 2013 va veure com tancaven el 44 % de les seves empreses.

La proposta del SOC i el CFCC, de la mà del Departament de Territori i Sostenibilitat i les principals associacions de transportistes actuarà sobre les persones aturades i les que treballen. El Consorci ofereix en l'actualitat programes de formació per a persones treballadores ocupades orientats a la millora de la qualificació i el reciclatge de professionals que treballen al sector i en el marc de la taula que s'ha constituït amb els altres organismes estudiarà possibles ampliacions o modificacions de l'oferta formativa pels propers anys.

A més de la formació del CAP, les dues especialitats més demandades han estat la formació en operació de carretons bassada en la Norma UNE 58451 o les accions de planificació d’operacions logístiques.

Durant aquest any 2018 el Consorci ha incrementat en un 28 % les places de formació dedicades al sector del transport i la logística, passant de les 5.533 de 2017 a les 7.096 atorgades per a l’execució d’aquest 2018 i ha passat de les 35 especialitats formatives al seu catàleg a les 39. 

Aquestes són les especialitats formatives que subvenciona el Consorci aquest 2018:

 

Transport de mercaderies                                                                                      Hores
Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial accelerada, mercaderies ADR 142
Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial accelerada, mercaderies 140
Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial avançada, mercaderies 140
Conducció de vehicles pesats C mercaderies 140
Competència professional per al transport de mercaderies 95
Transport per carretera: CAP mercaderies. Formació contínua renovació 35

 

Transport de viatgers                                                                                            Hores
Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial accelerada, viatgers 140
Conducció de vehicles pesats D viatgers (autobusos) 95
Competència professional per al transport de viatgers 80
Conducció en transport escolar 8

 

Competències transversals                                                                                  Hores
Competència professional per al transport 80
Formació de formador especialista CAP en conducció racional 80
Formació de formador especialista CAP en logística i transport per carretera 80
Transport per carretera: CAP ampliació + ADR 37
Transport per carretera: CAP. Formació contínua renovació 35
Tacògraf i temps de conducció 20
Atenció d'usuaris amb necessitats especials 8
Conducció eficient 8

 

 I aquests els certificats de professionalitat  que poden programar-se de manera modular. 

 

Certificat de Professionalitat                                                                               Hores
Gestió comercial i financera del transport per carretera 630
Trànsit de mercaderies per carretera 520
Tràfic de persones viatgeres per carretera 450
Gestió i control de l'aprovisionament 450
Organització del transport i la distribució 420
Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera 390
Organització i gestió de magatzems 390
Conducció d'autobusos 370
Activitats auxiliars de magatzem 210

 

El Consorci per a la Formació Contínua es plantejarà reforçar els seus programes de formació per a transportistes en futures convocatòries en el marc d'un programa d'actuació conjunta entre el SOC i el Departament de Territori i Sostenibilitat