• Imprimeix

El Govern posa en marxa la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals

21/12/2018 10:12
Comissió Rectora

El Govern ha aprovat l’acord per posar en funcionament la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals que, tal i com estableix la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, és l’òrgan de planificació estratègica i avaluació de les polítiques del sistema de Formació Professional a Catalunya. Les principals funcions que té assignades són: 

  • Determinar els objectius prioritaris i els criteris de planificació estratègica i desenvolupament del sistema de formació i qualificació professionals
  • Establir els criteris generals per al desplegament dels centres de formació professional integrada, la formació en alternança i dual.
  • Aprovar el programa de gestió anual de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

 

Membres de la Comissió Rectora

La Comissió Rectora, que estarà adscrita al Departament de la Presidència, estarà presidida pel president de la Generalitat o la persona en qui delegui (està previst fer aquesta delegació al conseller d’Educació). Estarà integrada pels membres següents:

En representació de la Generalitat, en formaran part un representant de cadascun dels següents departaments: Presidència; Educació; Treball, Afers Socials i Família; i Empresa i Coneixement. També en formarà part el president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

En representació de les organitzacions empresarials que han obtingut la condició legal de més representatives a Catalunya, tres membres que aquestes proposin.

En representació de les organitzacions sindicals que han obtingut la condició legal de més representatives a Catalunya, tres membres que aquestes proposin.

 

Impuls al disseny i posada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació professionals de Catalunya

S’aprofita aquest acord per impulsar la resta d’òrgans de govern del sistema de formació professional. D’aquesta forma, l’acord de Govern faculta el president del Consell Català de Formació Professional, a impulsar i fer el seguiment de les actuacions necessàries per al disseny de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, i la redacció dels seus estatuts, fins a l’aprovació d’aquests i la posada en funcionament de l’Agència, en coordinació amb tots els departaments i unitats d’aquests implicades.

Així mateix, l’acord de govern estableix un règim transitori de determinats aspectes organitzatius fins a l’entrada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Fins a l’entrada en funcionament de l’Agència Pública, el Consell Català de Formació Professional (CCFP) donarà suport tècnic a la Comissió Rectora i el seu president actuarà com a secretari de la Comissió Rectora.

 

A través d’aquest òrgan s’impulsaran les actuacions necessàries per al disseny i posada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya