• Imprimeix

S'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades

Avui s’ha publicat l’ORDRE TSF/136/2018, de 30 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

03/08/2018 11:08
DOGC

La principal modificació que introdueix l'Ordre és la implementació del sistema de mòduls a partir de la convocatòria de 2018. D’aquesta manera, a partir de la convocatòria 2018 la quantia de la subvenció i la justificació econòmica passa a determinar-se mitjançant mòduls. Aquests seran resultants de l’aplicació d’un import per persona i hora de formació, per a cadascuna de les accions formatives convocades.

 

A banda de la implantació del sistema de mòduls, també s'han introduit una sèrie de modificacions que afecten a les accions formatives: S'ha redüit el percentatge de persones treballadores desocupades que poden participar als cursos organitzats pel Consorci, que passa del 40 al 30 % del total dels participants programats. També s’amplia de 25 a 30 a el nombre màxim de persones que poden participar en un grup d’una acció formativa presencial i es considera modalitat de teleformació aquella acció formativa de la qual la part presencial sigui igual o inferior al 20 % de la seva durada total.

 

Per últim cal apuntar que també s’adapten les referències de determinats articles a la normativa de procediment administratiu i protecció de dades vigent.

Us pot interessar...