• Imprimeix

El Consorci participa a la jornada sobre aprenentatge i pràctiques en la formació professional

El passat 12 de juliol es va celebrar la jornada “Aprenentatge i les pràctiques en la formació professional a Catalunya. Recomanacions per a una realitat estratègica, plural i dinàmica" al Palau Centelles. L'activitat, organitzada pel Consell de Relacions Laborals, va reunir a prop de 80 assistents.

20/07/2018 10:07
Aprenentatge i les pràctiques en la formació professional a Catalunya

Les recomanacions que es van presentar estan basades, com va recordar la directora del Consorci en el seu torn de paraula inicial, en els resultats d’un informe de diagnosi publicat el 2017 i donen continuïtat a la línia estratègica del Consell d’enfortiment de la formació professionalitzadora, la qual fou iniciada el 2013 amb recomanacions sobre aquesta matèria a la negociació col·lectiva.

La primera intervenció de la jornada va anar a càrrec de Pilar Pineda, professora titular de Formació en les Organitzacions de la Facultat d’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pineda va fer l'anàlisi del context i va presentar la seva recerca sobre la formació professional dual a Catalunya per part de les empreses i els centres educatius / formatius senyalant les sinèrgies entre l'FP dual i l'FP contínua.

Al següent bloc, "Recomanacions", Ricard Bellera, Secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya; Eva Gajardo, Secretària d'Igualtat i Formació Professional de la UGT de Catalunya; Iris Molina, Responsable del Departament de Coneixement i Formació Professional de FOMENT; Sílvia Miró, Directora de polítiques d'Ocupació i Formació de PIMEC, i Concepció Celaya, Cap del Servei de Formació Professional per a la Inserció Laboral de SOC van explicar els perquès de les recomanacions. Francesc Gibert, tècnic del Consell els questionà sobre models d'itineraris professionalitzadors d'aprenentatge i pràctiques; la defensa de la contractació laboral com a preferent en determinar la relació entre alumnat i empresa; els canvis que serien convenients a nivell institucional, a nivell organitzatiu d'empresa i de centre formatiu/educatiu i, finalment, sobre el rol que hauria de jugar la negociació col·lectiva en la definició i concreció d'aquests itineraris professionalitzadors.

 

Jornada recomanacions

Sílvia Miró, de PIMEC, va senyalar que "No hi ha un model únic de relació empresa-formació, i que cal posar en rellevància la formació en alternança amb certificats de professionalitat", mentre que Ricard Bellera, de CCOO va recordar que "Un element central és la qualitat que permet un sistema d'aprenents, perquè la motivació és començar un projecte de vida". Contxita Celaya, del SOC va assenyalar els dos elements claus per a la millora institucional: La implicació de tots els actors i el desplegament de la Llei 10/2015. Abans de la cloneda de l'acte, Iris Moreno, de Foment, va ressaltar un altre fet rellevant: "Les empreses tenen dificultats estructurals per integrar pràctiques professionals de gestió, relació amb centres de formació. Els agents socials tenim un paper important".

Al torn obert de paraula, diverses persones assistents van plantejar qüestions als ponents i la secretària general del Consell, M. Àngels Pujols, va cloure la jornada, tot agraint l’assistència i remarcant els reptes que les reflexions compartides van plantejar per al futur immediat.

 

La directora del Consorci, Ariadna Rectoret, que va donar la benvinguda a la jornada, va estar acompanyada pel Cap del Servei de Gestió de Programes de l'entitat, Àlex Lobaco.