• Imprimeix

Espai de Millora Contínua I: Abordant les dificultats de captació, selecció i fidelització de participants

Un dels objectius estratègics que el Consorci s’ha proposat per a aquest any 2018 en el seu Pla de Treball és la creació d’uns espais de debat i diàleg entre els agents i les persones implicades en la formació professional adreçada principalment a persones ocupades, aquests espais els hem denominat Espais de Millora Contínua (Emc).

 

Quan

Data29.06.2018 - 29.06.2018

Afegeix al calendari de Google
Emc

Amb els Emc volem innovar donant una volta a l’FPO adreçada a les persones ocupades, una volta per augmentar la qualitat, per identificar les dificultats, i per analitzar tot un seguit d’elements que realment són susceptibles d’una millora permanent, però sobre els que no es pot incidir sense escoltar a tots els actors que són elements claus en aquesta formació: les persones participants, els formadors, les entitats de formació i per suposat la pròpia
administració.

Els temes d’interès sorgeixen fruït de les demandes, comentaris, i neguits que ens traslladen els diferents actors implicats en la formació. Hem pensat una metodologia activa i participativa per treballar els Emc, i per això hem dissenyat un sistema que inclou, des d’una exposició i/o taules rodones per a centrar i donar diferents perspectives sobre el tema a tractar, fins a les taules de treball, en les quals es podrà debatre i realitzar propostes que es posaran en comú al final de les sessions.

Desprès de cada sessió s’elaborarà i es farà públic un document de síntesi que recollirà les conclusions, les possibles propostes de millora, i si escau, la viabilitat de la seva possible implementació.

Per aquest primer Emc hem triat com a tema d’interès una qüestió que van exposar diferents entitats en la sessió de Comissió Mixta de Seguiment del mes de febrer, on es van plantejar les dificultats pel que fa a la captació, selecció i fidelització de les persones participants en accions de formació professional adreçada principalment a persones ocupades.

 

NOTA: l'assistència als Espais de millora contínua és exclusivament per a entitats convidades pel Consorci. Els resultats es faran públics mitjançant la Web