• Imprimeix

Procediments administratius; decisions i actuacions de rellevància jurídica

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

Podeu consultar les resolucions administratives i judicials que tinguin una rellevància pública especial, classificades per cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

Resolucions judicials en matèria de transparència

Podeu consultar les resolucions judicials definitives que afectin les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.