• Imprimeix

Òrgans de contractació

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació. Tota interpretació dels plecs de les licitacions s’ha de fer sobre la base de l’edició impresa disponible a la seu de l’òrgan contractant.

Contacte: Administració i Gestió Econòmica
Horari d'atenció: De 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 16 a 17.30 hores de dilluns a dijous
Telèfon: 93 553 63 71
Fax: 93 553 63 98
Correu electrònic: contractacio.consorci@conforcat.cat
Pàgina web: conforcat.gencat.cat
Data d'actualització:  11.07.2017