• Imprimeix

Presentació

Aquest web vol ser un vehicle per fer arribar a tothom la informació sobre la formació contínua que es desenvolupa a Catalunya a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

El fet que Catalunya tingui competències en la formació contínua ha estat un repte important i alhora ha esdevingut el resultat d'un llarg procés fins arribar al reconeixement d'aquesta competència pel Tribunal Constitucional.

El Consorci neix l'any 2004 en el marc del Servei d'Ocupació de Catalunya, i està integrat per la Generalitat de Catalunya (originalment a través del Departament d'Empresa i Ocupació i actualment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l'àmbit de Catalunya.

Eines com el Consorci, que s'encarrega de la gestió i de l'execució dels programes de la formació professional contínua, ens serviran per aconseguir l'objectiu de garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació dels treballadors i treballadores de les empreses a la nova societat basada en el coneixement, com també per mantenir la capacitació professional dels treballadors i treballadores quant als canvis dels processos productius. D'aquesta manera, s'aconsegueix que es millori la competitivitat empresarial amb la finalitat d'oferir el millor servei als ciutadans de Catalunya.

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya