• Imprimeix

Convocatòries, processos selectius i llistes de formació i promoció

Processos de selecció oberts

TSFP16-18 - Subdirecció de Programes de Formació del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

CFCCAUX/009/2018 - Auxiliar Administratiu/iva del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Data d'actualització:  18.09.2018

Processos de selecció finalitzats

TSFP001-18 - Tècnic/a de Gestió del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

TSFP017 - 2017 - Cap del Servei d’Innovació, Planificació i Organització, del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

TSFP020/2017 - Tècnic/a de Gestió del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

TSFP019/2017 - Tècnic/a de Gestió del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

TSFP018/2017 - Subdirecció de Planificació, Innovació i Recursos Humans, del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

TSFP016/2017 - Administratiu/iva del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

TSFP021/2017 - Tècnic/a de Gestió del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Data d'actualització:  17.04.2018