Protocol d’actuació per tractar la discriminació LGBTI en l’àmbit de l’execució de les accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha elaborat un protocol que dona compliment a la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

El protocol és d’aplicació en tot el territori de Catalunya i està subjecte al deure d’intervenció tot el personal, funcionari o laboral, de les diferents administracions públiques catalanes del Govern de la Generalitat que es dediqui a tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació.

Al marge del que puguem patir o detectar en el nostre àmbit laboral i social, hem de ser capaços d’actuar davant determinades actituds i conductes de rebuig i discriminació, que es puguin produir en el decurs de la implementació dels plans formatius que impulsem, amb la finalitat de prevenir-les i combatre-les quan sigui necessari.

En aquest sentit, per facilitar la detecció, comunicació o denúncia d’alguna situació de risc o una sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en el marc de les accions formatives que conformen els plans formatius impulsats pel Consorci, s’ ha elaborat un esquema que estableix els circuits de les actuacions a realitzar. Aquest esquema vol complimentar el protocol elaborat pel Govern de la Generalitat per tal d’abordar de manera efectiva els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Els camps marcats amb * són obligatoris.