El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ferm en la seva convicció de treballar per als ciutadans en la millora de la seva professionalització mitjançant la formació contínua, compta amb ponts de col·laboració amb d’altres entitats i organismes de països diversos, amb l’objectiu d’estar permanentment al dia de noves metodologies d’aprenentatge, de nous continguts, de tendències del mercat laboral, etc.

El treball en xarxa sense limitacions frontereres, permet enriquir els coneixements mutus i detectar noves fórmules sobre perfils professionals associats a ocupacions.

En aquesta línia, us presentem alguns dels projectes que hem dut a terme.

 

Acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i el Departament d’Empresa i Ocupació i la Federació de Cégeps pel desenvolupament d’una col·laboració tècnica en l’àmbit de la formació professional. Desenvolupament d’una col·laboració tècnica en l’àmbit de la formació professional en el sector de la Logística amb l’objectiu d’establir una comparativa dels programes formatius de les diferents parts i consensuar un intercanvi d’alumnat i docents.

El projecte contemplava la realització de dues fases. La primera, elaborar una comparativa de programes formatius a tres bandes en relació al sector de la logística i el transport per tal d’identificar aquelles unitats de competència comuns. La segona, elaborar una prova pilot amb l’objectiu de treballar conjuntament professorat i alumnes d’ambdós països.

El projecte va tenir una durada de 3 anys, finalitzant al desembre del 2017.

 

 

Participació a la jornada de treball celebrada a Barcelona durant el novembre del 2014 i organitzada amb el propòsit d’establir ponts de col·laboració per al foment de la mobilitat laboral.

Així mateix, el Consorci va participar en l’organització de la jornada celebrada a Barcelona durant el mes d’abril del 2015 per iniciativa del govern de Baden-Württemberg amb la iniciativa de fomentar el networking entre empreses i treballadors de diferents sectors d’activitat

El programa de col·laboració es va dur a terme durant els anys 2014 i 2015.

 

 

El projecte s'enmarca en el programa Erasmus+ impulsat per la Federació de Treballadors Independents del Comerç (FETICO) i amb la cooperació d’entitats d’Àustria i Portugal.

L’objectiu del projecte és millorar la qualificació i competències en el sector de l’e-commerce, perfeccionant l’atractiu i professionalització del sector, mitjançant diferents accions, entre elles, la creació d’una qualificació professional elaborada amb una metodologia comú als tres països que permeti, a posteriori, la incorporació al Catàleg nacional de cada país.

El projecte té una durada de 3 anys, i es preveu la seva finalització a mitjans de 2018.

 

 

El projecte aborda el repte d'elaborar una nova qualificació professional que inclogui totes les competències del carnet europeu de serra mecànica (ECC). Alguns membres de l’European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC) (Bèlgica, França i Espanya) i nous socis (Bulgària, Polònia, Portugal, Eslovènia) col·laboren per elaborar una proposta amb el suport d'altres entitats i centres de formació associats.

Com a objectiu general es pretén satisfer les demandes del sector forestal, que són, reduir la sinistralitat, els costos econòmics i personals relacionats amb aquesta, millorar i augmentar les capacitats i l'eficiència de l'operador en el lloc de treball, millorar la mobilitat i l'ocupació del treballador entre els països europeus, i fomentar i promoure l'aprenentatge permanent i el desenvolupament professional continu.

Els principals productes que s’obtindran seran: una nova qualificació professional i una guia d’aprenentatge i d’avaluació.