• Imprimeix

Formació programada per a les empreses

Les empreses disposen d’un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors, que es determina aplicant a la quantia ingressada en concepte de quota de formació professional per cada empresa l’any anterior, el percentatge que estableix anualment la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, en funció del nombre de treballadors de les empreses. El crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions de Seguretat Social que ingressen les empreses. Aquesta formació programada per les empreses, està regulada per la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

La competència de la gestió és estatal, podeu trobar tota la informació necessària per poder bonificar-vos a la pàgina d’internet de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

Si teniu algun dubte o consulta sobre la seva regulació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant la bústia de contacte.

Data d'actualització:  02.10.2018