• Imprimeix

Espais de Millora Contínua (EMC)

Un dels objectius estratègics del Consorci és la creació d’espais de debat i diàleg entre tots els agents i persones implicades en la formació professional per a l’ocupació adreçada a persones ocupades. Aquests espais els hem denominat Espais de Millora Contínua (Emc) fent un guiny a Einstein i a la seva teoria de la relativitat, perquè “en el fons tot és relatiu”.

Amb els Emc volem innovar donant una volta a la Formació Professional per a l’Ocupació (FPO) per augmentar la qualitat, per identificar les dificultats, i per analitzar tot un seguit d’elements que són susceptibles d’una millora permanent, però sobre els que no es pot incidir sense escoltar a tots els actors que són elements claus en aquesta formació: les persones participants, els formadors, les entitats de formació i el propi Consorci.

Els temes d’interès sorgiran fruït de les propostes, demandes, comentaris, i neguits que ens traslladen els diferents actors implicats en la formació.

La metodologia que proposem per als Emc és una metodologia activa i participativa, i per això proposem que en cada Espai sigui un representant del  grup a qui s’adreça l’espai el que condueixi les sessió, que inclourà, una introducció al tema en forma d’exposició/presentació per part del conductor de l’Emc, una taula rodona per a centrar i donar diferents perspectives sobre el tema a tractar, unes taules de treball, en les quals tots els convidats debatran el tema i realitzaran propostes, i una posada en comú al final de les sessions.

EMCgeneral20_03

 

Desprès de cada sessió, en els dies posteriors, s’elaborarà i es farà públic un document de síntesi que recollirà les conclusions, les possibles propostes de millora, i si escau, la viabilitat de la seva possible implementació, que es farà extensiu a la resta d’actors que no han pogut participar.

El paper de les persones que representin al Consorci serà exclusivament facilitador i d’escolta activa. Aportarem una  persona a cada taula de treball per a l’anotació de les propostes per a l’elaboració del document de conclusions final, però en cap cas protagonista.

 

 

 

2018

Sessio I

Captació, selecció i fidelització dels participants en accions formatives