Un dels objectius estratègics del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya és mantenir-se com a referent institucional en el camp de la formació professional per a l’ocupació per a treballadors ocupats a Catalunya, en l’àmbit nacional, estatal i internacional, establint estratègies de difusió i comunicació, i articulant les col·laboracions estratègiques necessàries.

Per assolir aquesta fita impulsem la creació d’espais de participació i intercanvi amb tots els agents implicats en la formació. Quan parlem d’agents, parlem d’entitats de formació, d’experts i formadors, d’alumnes i participants, i d’empreses i sector productiu.

En aquest sentit treballem amb les empreses i les organitzacions que les representen (gremis, associacions empresarials, agrupacions sectorials, sindicats, col·legis professionals, etc.) en els Grups d’Actualització Permanent del catàleg (GAP) i implementem espais de relació amb tots els actors de la formació (entitats, formadors, experts i participants) en els Espais de Millora Contínua (EMC) sota un model de relació basat en el debat, els tallers i els grups de treball.