• Imprimeix

Marc normatiu actual

Marc normatiu actual

 • ORDRE TSF/136/2018

  ORDRE TSF/136/2018, de 30 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 • Real Decreto 694/2017

  Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

 • ORDRE TSF/223/2016

  ORDRE TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 • LLei 30/2015

  Llei 30/2015 de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral

 • Llei 13/2015

  LLEI 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • Llei 10/2015

  LLEI 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 • ORDRE ECO/172/2015

  ORDRE ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

 • REIAL DECRET LLEI 4/2015

  Reial Decret Llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

 • ORDRE ESS/1897/2013

  Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, per el qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.

 • REIAL DECRET 182/2010

  DECRET 182/2010, de 23 de novembre, d'ordenació de la formació professional per a l'ocupació a Catalunya.

 • RESOLUCIÓ TRE/2667/2009

  RESOLUCIÓ TRE/2667/2009, de 14 de setembre, per la qual es publica el qüestionari d'avaluació de la qualitat en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades.

 • ORDRE TRE/396/2009

  ORDRE TRE/396/2009, de 2 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i empreses establert en matèria de formació d'oferta.

 • ORDRE TRE/349/2008

  ORDRE TRE/349/2008, de 9 de juliol, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i empreses establert en matèria de formació d'oferta.

 • Reial Decret 34/2008

  Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.