• Imprimeix

Convocatòries en curs

Programes de formació 2019

 • RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2018

  RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2018, per la qual s’obre la convocatòria anticipada de les beques i ajuts de 2019 per a persones treballadores desocupades que participen en els programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 430612).

   

   

Procediment d’avaluació i acreditació de competències 2018

 • RESOLUCIÓ PRE/2920/2018

  RESOLUCIÓ PRE/2920/2018, d'11 de desembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i de vies no formals de formació, per a l'any 2018, i se n'estableixen les bases.

Accions de suport a la formació 2018

 • RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2018

  RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2018, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les accions de suport a la formació, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 • ORDRE TSF/158/2018

  ORDEN TSF/158/2018, de 2 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de las acciones de apoyo a la formación, que promueve el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña.

Programes de formació 2018

 • RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2018

  RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2018, per la qual s'obre la convocatòria de 2018 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 411719).

 • ORDRE TSF/223/2016

  ORDRE TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 • ORDRE TSF/136/2018

  ORDRE TSF/136/2018, de 30 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Programes de formació 2017

 • RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017

  RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, per la qual s'obre la convocatòria de 2017 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 357258).

 • ORDRE TSF/223/2016

  ORDRE TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.