• Imprimeix

Convocatòries anteriors

Programes Formatius 2016

 • Correcció d’errada a la Resolució de 26 d’agost de 2016

  CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 7194, de 30.8.2016).

 • RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2016

  RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 • ORDRE TSF/223/2016

  ORDRE TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Programes Formatius 2015

 • RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2015

  RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2015, per la qual s'amplia l'import màxim destinat al finançament dels programes de formació previstos a l'Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.

 • ORDRE EMO/218/2015

  ORDRE EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.

Garantia Juvenil 2015

 • RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2016

  RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2016, per la qual s'amplia el termini d'execució dels programes específics d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre.

 • ORDRE EMO/151/2015

  ORDRE EMO/151/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica l'Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015.

 • ORDRE EMO/380/2014

  ORDRE EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015.

Plans de Formació 2014

 • RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2015

  RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2015, per la qual s'amplia el termini d'execució dels plans de formació d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/206/2014, de 7 de juliol.

 • ORDRE EMO/206/2014

  ORDRE EMO/206/2014, de 7 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels plans de formació professional d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2014.

 • RESOLUCIÓ EMO/2483/2014

  RESOLUCIÓ EMO/2483/2014, de 28 d'octubre, d'ampliació de l'import màxim destinat al finançament dels plans de formació previstos a l'Ordre EMO/206/2014, de 7 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels plans de formació professional d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2014.

Plans de Formació 2013

 • RESOLUCIÓ EMO/1852/2014

  RESOLUCIÓ EMO/1852/2014, de 31 de juliol, per la qual s'amplia el termini d'execució dels plans de formació d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/211/2013, de 2 de setembre.

 • RESOLUCIÓ EMO/2606/2013

  RESOLUCIÓ EMO/2606/2013, de 5 de desembre, per la qual s'aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques atorgades en base a l'Ordre EMO/211/2013, de 2 de setembre, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i s'obre la convocatòria de 2013, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 • ORDRE EMO/211/2013

  ORDRE EMO/211/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels plans de formació professional d’oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, i s'obre la convocatòria de 2013.

FormaEmpresa50.CAT

 • RESOLUCIÓ EMO/1853/2014

  RESOLUCIÓ EMO/1853/2014, de 31 de juliol, per la qual s'amplia el termini d'execució de la iniciativa Forma Empresa50.Cat, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/212/2013, de 2 de setembre.

 • RESOLUCIÓ EMO/204/2014

  RESOLUCIÓ EMO/204/2014, de 27 de gener, per la qual s'aprova la Instrucció per a la presentació de la documentació de certificació i justificació de costos de les subvencions públiques destinades al finançament de la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT per promoure la formació de demanda a les micro i petites empreses de Catalunya, d'acord amb l'Ordre EMO/212/2013, de 2 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2013.

 • ORDRE EMO/212/2013

  ORDRE EMO/212/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT per promoure la formació de demanda a les micro i petites empreses de Catlunya, i s'obre la convocatòria de 2013.

Plans Formatius 2012

 • RESOLUCIÓ EMO/1835/2012

  RESOLUCIÓ EMO/1835/2012, de 10 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques atorgades basades en l'Ordre EMO/212/2012, de 13 de juliol, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i s'obre la convocatòria de 2012, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 • RESOLUCIÓ EMO/2699/2012

  RESOLUCIÓ EMO/2699/2012, de 9 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques atorgades en base a l'Ordre EMO/310/2012, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'emprenedoria i de qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d'atur, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2012.

 • ORDRE EMO/310/2012

  ORDRE EMO/310/2012, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'emprenedoria i de qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d'atur, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2012.

 • ORDRE EMO/212/2012

  ORDRE EMO/212/2012, de 13 de juliol, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i s'obre la convocatòria de 2012