Normativa en tràmit

En aquest apartat trobareu la normativa impulsada pel Departament, en les diferents fases de tramitació i amb la documentació tècnica corresponent.