• Imprimeix

Instruccions, protocols i documents

Normativa Programes Formatius 2016

  • Correcció d’errada a la Resolució de 26 d’agost de 2016

    CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 7194, de 30.8.2016).

  • RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2016

    RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Ordre de bases

  • ORDRE TSF/223/2016 de 23 d'agost

    ORDRE TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.